Verdensmålene

Dok Arends og De 17 Verdensmål

I Dok Arends har vi stor fokus på at kunne opfylde så mange af FNs 17 Verdensmål som muligt. Vi benytter 100% lokal arbejdskraft og handler hos lokale virksomheder.

Udover at opfylde nogle af Verdensmålene, har Dok Arends et stærkt samarbejde med flere NGO’er bl.a Ældre Sagen, Røde Kors, Grow for It, samt RemisenBrande, Urban Street Zone, Fodslaw og mange andre lokale foreninger.

I skrivende stund opfylder vi nedenstående mål – listen opdateres løbende:

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL

SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPER

3.3. Set i lyset af COVID-19 følger vi alle nationale anbefalinger omkring nedlukning, antal personer i hvert enkelt lokale og afspritning. Vi henstiller til at alle brugere (når huset har været åbent) har skullet bruge mundbind, afspritte hænder, overflader m.m. Hertil har det været opsat beholdere med håndsprit i alle lokaler, toiletter og der er uddelt håndsprit til alle beboere. Herudover har vi løbende vejledt expats fra udlandet omkring regler og restriktioner i Danmark, således at alle har kunnet føle sig trygge og fortsat kunne trives under pandemien.

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE

SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG LÆRING

Dette mål opfylder vi ved at huse forskellige interessegrupper der sikrer hjælp til at lære dansk og lektiehjælp. Derudover, huser vi en lang række foreninger og aftenskoler hvor der er mulighed for at lære nye færdigheder.

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

OPNÅ LIGESTILLING MELLEM KØNNENE OG STYRKE KVINDERS OG PIGERS RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

I Det Gamle Sygehus er der ingen forskel på køn. Mænd, kvinder og andre køn er ligeværdige, både som brugere og frivillige.

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET

SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT

Vi opfordrer alle brugere og beboere til at spare på vandet. Derudover er alle toiletter løbende ved at blive udskiftet med nye vandbesparende toiletter og alle brusere er udskiftet.

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL PÅLIDELIG, BÆREDYGTIG OG MODERNE ENERGI TIL EN OVERKOMMELIG PRIS

Det Gamle Sygehus er tilkoblet den lokale fjernvarme. Systemet var ikke tidssvarende da Dok Arends overtog bygningen, men har via lokale håndværkere og sparring med Brande Fjernvarme fået foretaget en opgradering, således at der i dag spares tusindvis af kroner. Derudover er der løbende foretaget udskiftning af vinduer, terrassedøre og der er monteret nye følere og termostater på alle radiatorer.

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

GØRE BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE

Vi arbejder løbende på at gøre bygningsmassen samt tilhørende arealer mere bæredygtige, da vi ønsker at være på forkant med udviklingen og vise at en mere end 100 år gammel og bevaringsværdig bygning kan indeholde og inkludere ny teknologi og udvikling.

Bygningerne skal løbende udstyres med LED-belysning for at spare på energi. Hertil søger vi om støtte fra fonde.

Udenomsarealerne påtænkes at gøre bæredygtige gennem et stort haveprojekt hvor græsarealet udlægges til skov- og klimahave, med stisystemer, små opholdsrum med bænke og information omkring bæredygtighed. Huset og haven er åbne for alle, både byens borgere samt turister, gæster på vandrerhjemmet og Brandes virksomheder.

Alt tagvand skal holdes på grunden for at undgå overbelastning af kloaksystemet. Dette påtænker vi at gøre gennem en klimahave hvor tagvandet udledes til vanding af haven i stedet for at løbe i kloaksystemet.

Alle vores lejligheder udlejes til en overkommelig pris, således at tilflyttere og expats kan bo trygt, godt og fornuftigt inden de finder en permanent bolig.

Det Gamle Sygehus er udstyret med en elevator, som skal sættes i drift snarest muligt. Derved giver vi gangbesværede og kørestolsbrugere mulighed for frit at kunne bevæge sig rundt mellem etagerne. Der er i dag opsat en rampe til kørestolsbrugere på bagsiden af huset.

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTIONSFORMER

Næsten alle møbler i foreningslokaler, lejligheder og på Brande Vandrerhjem er – på nær senge – doneret af lokale virksomheder, private og købt i Røde Kors Genbrugsbutik.

Vi bruger som udgangspunkt miljøvenlige rengøringsmidler og henstiller til at alle – brugere såvel som beboere – benytter de opstillede containere til affald og kemikalier/farligt affald.

MÅL 13: KLIMAINDSATS

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSER

Vi arbejder løbende på at deltage i klimaindsatsen. Vi sparer på vand, el og varme. Herudover skal en stor del af udenomsarealet omlægges til en skov- og klimahave for at undgå overbelastning af det offentlige kloaksystem.

Haven vil indeholder, træer, buske og blomster der kan bidrage aktivt til optag af CO2 samt sikre biodiversiteten i form af blomstrende og duftende planter til gavn for sommerfugle, bier og andre insekter.

MÅL 15: LIVET PÅ LAND

BESKYTTE, GENOPRETTE OG STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND, BEKÆMPE ØRKENDANNELSE, STANDSE UDPINING AF JORDEN OG TAB AF BIODIVERSITET

En stor del af de ca. 6000 m2 grund som Dok Arends ejer, er udlagt til græsplæne. Dette skal ændres, således at der vil være mere beplantning i form af træer, buske og blomster. Herigennem sikrer vi at insekter, fugle og smådyr bl.a. egern har egnede steder til at fouragere og formere sig på.

MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

STØTTE FREDELIGE OG INKLUDERENDE SAMFUND. GIVE ALLE ADGANG TIL RETSSIKKERHED OG OPBYGGE EFFEKTIVE, ANSVARLIGE OG INDDRAGENDE INSTITUTIONER PÅ ALLE NIVEAUER

Dok Arends huser mange expats fra udlandet, specielt fra Indien, men også fra Kroatien, Polen og Frankrig og Tyskland. Vi arbejder løbende med inklusion og kulturudveksling og bl.a. gennem middage med beboerne, løbende hjælp og vejledning i hvorledes det dansk samfund fungerer, såsom SKAT, NemID o.s.v., men også omkring dansk kultur og danske værdier.

Denne side bruger cookies. Læs mere i vores Privatlivspolitik.  Læs mere