Bestyrelsen

Bestyrelsen i Dok Arends har siden 2018 bestået at fire frivillige de fandt sammen i tanken om at bevare Brande Vandrehjem og lade den gamle sygehusbygning blive til det kultur- og borgerhus som Brande manglede. Bestyrelsen er i høj grad en arbejdende bestyrelse, som laver en masse praktisk arbejde samtidigt med at der søges fonde, laves planer og strategier.

Hvert bestyrelsesmedlem bruger mellem fem og 10 timer ugentligt – i perioder mere – på opgaver og møder.

I 2021 blev bestyrelsen udvidet med et advisory board, da vi har oplevet et stigende behov for professionel sparring i forbindelse med strategi og de større byggeprojekter.

Hovedbestyrelse

Lotte Stoltenborg

Lotte Stoltenborg – Næstformand

Lotte står for udlejning af lejligheder og værelser, kontakt til håndværkere i forbindelse med bygningsvedligehold, fondsansøgninger samt er projektleder på Brandes Dagligstue.

Ilse Christensen

Ilse er ansvarlig for daglig bogføring, referater fra bestyrelsesmøder og aflæggelse af årsregnskab. Derudover har Ilse kontakt til revisor og advokat og været den drivende kraft bag udformning af vedtægter og selskabskonstruktionen.

Anja Norn

Anja styrer sociale medier, mail, hjemmeside, Krea Værkstedet og generelle opgaver i forbindelse med den daglige drift og fondsansøgninger.

Peder Johansen

Bitten Nielsen

Advisory Board

Mads Ruglykke

Tony Degn Hansen

Peter Kristiansen

Suppleant

Kirsten Pedersen

Kirsten er vores uundværlige hjælper, der bidrager med sin erfaring til fondsansøgninger, sponsorater vedtægter, kontakt til advokat, andre kultur- og borgerhuse m.m.

Denne side bruger cookies. Læs mere i vores Privatlivspolitik.  Læs mere

%d bloggers like this: