Nyheder

Referat af generalforsamling i Dok Arends 2024

Referat generalforsamling Dok Arends 30/5 2024 på Vandrehjemmet

Formand Lotte Stoltenborg bød velkommen til de ca. 35 fremmødte. 

Preben Christensen valgt som dirigent. Dorthe Lund valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

Formandens beretning

Lotte indleder med Murphys lov om, at hvis noget kan gå galt, vil det gå galt. 

Det var ellers gået godt, der var styr på sikkerhedsstyrelsen, evakueringsplaner, skøde, tinglysning mmm, men så skete det!

Det viste sig desværre i efteråret, at der var ubudne firbenede gæster, vi havde fået rotter i ejendommen! Det blev en langvarig, omstændig og besværlig sag. Huset måtte tømmes for alt spiseligt, dyrene skulle fanges eller sultes ud. Deres nye hjem skulle gøres uinteressant.

Derfor måtte lejerne tømme køkkener, og der blev stillet køkkenvogne op, som de måtte benytte, mens kommunens rotteservice stod for opsætning af fælder udenfor og indenfor.

Det lykkedes og i november måned kunne lejerne vende tilbage til deres egne køkkener. Nu er der opstillet rottekasser, der tilses af kommunen jævnligt.

Før sommerferien meddelte Real Dania, Underværker, at Domo ikke kunne godkendes som arkitekt på projekt Brandes Dagligstue. Det var en streg i regningen, for vi måtte finde en ny arkitekt, og det satte tiden lidt tilbage ift forventning. Valget faldt på Arkitekterne Mejeriet i Kolding. Der blev arbejdet med nye tegninger, og dokumenterne er nu så vidt, at vi forventer indsendelse af ansøgning om byggetilladelse i denne måned. 

Men det ender ikke her, for i august blev vi ramt af vandskade. Det gamle Sygehus stod næsten under vand. 5-7 cm i nogle lokaler i kælderen. Heldigvis dækkede forsikringen, og i flere uger kørte affugtere i døgndrift, og de skulle tømmes. Det var fast arbejde. Der kom nyt gulv, vægge blev malet og vi slap heldigt alene med selvrisikoen. I dag er alle lokaler igen i brug – tætte og tørre.

I januar blev der tid til at udarbejde en organisationsplan for huset, og vedtægterne blev igen nærstuderet. Dette arbejde er stadig i gang.

Sprogskolen med Sprogcenter Midt måtte desværre lukkes. Holdet på Dok A var ellers det bedst fungerende med 100% fremmøde, men i sidste ende svigtede deltagerantallet. 

Et bookingsystem til huset, som skal bruges når Dagligstuen er klar, har også meget tid på sin samvittighed. Det viser sig gang på gang, at det ikke er så ligetil en sag, som man skulle tro.

Der er et ønske om at få renoveret p-pladsen, og kommunen har været i tale om hullerne i p- pladsen. Der laves en 50/50 løsning og i august påbegyndes arbejdet med pladsen. Der skal endvidere tages stilling til opstilling af eventuel ladestander.

Krea og systuen, som er flittige og faste brugere af huset, har rokeret rundt i lokalerne i forbindelse med vandskaden. Nu har alle fået sine pladser.

Kunstskolen er gået solo, og har stiftet egen forening, men holder fortsat til i huset. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Fremlæggelse af regnskab

Ilse Christensen fremlagde regnskabet. 

Omsætningen har rundet en million, det er vi stolte af. Resultat 265.698 kr. før hensættelse til Brande dagligstue på 320.000kr. 

Rottesagen fylder også i regnskabet, idet der har været omkostninger på ca. 90.000kr. til sagen, fx kloakmester, køkkenskurleje mv. 

Der er skiftet tag på ½ af Åparken, hvilket har medført en udgift på ca. 110.000kr. 

Det udtrykkes af forsamlingen, at det er et flot resultat trods rottesag og tagrenovering.

Det udtrykkes også, at kommunen burde hjælpe økonomisk, når der opstår noget som denne rottesag. 

Regnskab godkendt.

Fremlæggelse af budget

Det forventes, at omsætningen daler, da nogle lejligheder vil blive inddraget til Dagligstueprojektet.

Der budgetteres med resultat på 150.000 kr., som anvendes til afdrag og hensættelse til byggeprojektet. 

Budgettet godkendt.

Indkomne forslag

Ingen forslag

Valg af bestyrelse og suppleant

På valg er Peder Johansen – genvalgt

På valg er Lotte Stoltenborg – genvalgt

Kirsten Pedersen genvalgt til suppleant

Valg revisor

Peder Holt – genvalgt

Orientering ved Peder Johansen

Der er lagt mange timer i huset, for der er altid noget at se til og reparere i et gammelt hus. Sygehuset har rundet de 100 år og som Lotte berettede, har der været forskellige opgaver i årets løb. Og så går tiden da også rigtig godt med at rydde op. 

Kirsten Pedersen omkring Dagligstuen

Det går ikke altid som præsten prædiker. 

At få ny arkitekt, Mejeriets Tegnestue, har kostet tid, penge og resurser. Heldigvis er vi kommet godt videre med de nye arkitekter. Lovmæssigt har det vist sig at være vanskeligt at bygge om i en gammel bygning, men pr. 7/6 forventes det, at byggeansøgning kan indsendes.

Det har været nødvendigt at søge om udsættelse hos nogle fonde og sponsorer, (LAG, LOA, Bestseller, Realdania) pga. forsinkelsen. Det er nødvendigt, at byggeriet kommer i gang for at vi kan opretholde midlerne fra LAG. Det første spadestik skal tages i efteråret 24.

Bitten Nielsen om Dagligstuen

Om lidt er Brandes Dagligstue en realitet. Det bliver hele byens dagligstue, og derfor skal hele byen også være med til at bestemme, hvad den skal bruges til. Der ønskes derfor opstart af en gruppe omkring Dagligstuen. 

Bitten opfordrer til, at frivillige melder sig.

Eventuelt

Fra salen udtrykkes ros for hvor flot udenomsarealer holdes – skrænten ned til åen. Det har pyntet gevaldigt at buskadset er fjernet.

Fra salen udtrykkes tanker om husets fremtid, og hvad det skal bruges til. I Ældresagen startedes herre- og dameværelset. Her er en stort behov. Mødedeltagerne runder 100 personer hver gang. 

Fra salen udtrykkes, at aktiviteterne i Dagligstuen bør have en pris. Alting koster penge i dag.

Til slut var der aflæggelse af årsberetning for eksisterende udvalg:

Kunstskolen ved Lotte 

Beretning indsendt af Dina Blomstrand og oplæst af Lotte. 

Skolen er blevet en selvstændig forening, da det gør det muligt for foreningen at søge fonde. 

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at Brande Kunstskole og Dok Arends står skulder ved skulder og er hinandens grundlag.

Brande Kunstskole er også Dok Arends ligesom Brande Dagligstue vil blive det.

Der har været stor aktivitet gennem året. Både for voksne og børn. 

Der har været et væld af aktiviteter som tegnekurser, malerier, keramik, linoleumstryk, croquis, fotokunst, fotowalk og legekunst. 

Kunstskolen har deltaget i projekt Fabeldyr. 

Børneholdet har afsluttet året med en kunstudstilling, og Brande Fonden har doneret kr. 10.000 til børneholdet – af os kendt som ”Kunstbørnene”

Kunstskolen blev tilbudt et dukkestøberi af Robert fra Bøvl. Efter megen research og overvejelse måtte man dog takke nej til det flotte tilbud.

Program for efteråret 24 er på trapperne og sæsonen starter 7. september. 

Kreaværkstedet ved Anja Norn

Krea var aktiv ved Street Art sidste år. Gik rigtig godt og der var lagt mange kræfter deri. Der var skabt store insekter ud af gamle tønder og børnene havde mulighed for at komme forbi og lave deres eget insekthotel i de præbearbejdede dåser. Dåserne blev på forunderlig vis tryllet om til flotte bier. Budskabet med arrangementet var, at vi skal passe på dyr og insekter mv. 

Mange børn var forbi og lavede egne insekthoteller. 

Til jul omdannedes tønderne til julenisser. 

Det kommer nok også et indslag til Street Art i år – noget med guld og glimmer 😉  

Der er masser af ideer i Krea, og man er klar til efterårssæsonen også med workshops. 

Hold øje med FB og www. 

Fra salen udtrykkes taknemmelighed for at have muligheden for at kunne komme i Krea. 

30/5-24

Dorthe Lund, referent

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Denne side bruger cookies. Læs mere i vores Privatlivspolitik.  Læs mere